Jubal Indoor Percussion ’14: "Perspective is Everything”

02 december 2013

Jubal Indoor Percussion Facebook

Bron weergeven.

Het leven zit vol ritme en routine. Het is een spanningsveld tussen bevestiging en verandering. We zoeken veiligheid in gewoontes, maar tegelijkertijd verlangen we naar een nieuwe ervaring, om even te kunnen ontsnappen aan het feit dat het leven iedere dag exact hetzelfde is. Dat we iedere keer, voor de zoveelste keer, precies hetzelfde meemaken, steeds weer opnieuw precies hetzelfde.

Het leven zit vol aannames en associaties. We ervaren alles op basis van wat we al weten. We zien wat we willen zien en we negeren hetgeen we al kennen, maar tegelijkertijd verlangen we naar een nieuwe beleving, om even te kunnen ontsnappen aan het feit dat het leven een afspiegeling is van wat we al eerder hebben meegemaakt. Alles wat we zien, alles wat we voelen en alles wat we weten is relatief ten opzicht van wat we weten. Alles draait om context.

Het leven zit vol interpretaties en illusies. We geven toe aan onze verwachten en geloven wat we zien. We maken inschattingen op basis van de signalen die we binnen krijgen, maar onze waarneming komt niet altijd overeen met de realiteit. Elke observatie, elke referentie en elk inzicht bepaald voor een groot gedeelte onze beleving. Alles draait om perceptie.

Stel nu dat je iets kunt ervaren dat je al eens hebt meegemaakt, maar tegelijkertijd heel anders aanvoelt?

Jubal Indoor Percussion ’14: "Perspective is Everything”