DCE Finals 2

18 oktober 2004

AP

Een serieus columnpie. De DCE finals liggen alweer een paar weken achter ons en we kunnen met z'n allen toch wel één conclusie trekken: het was een groot succes. Het was vooral goed om te zien dat drum corps weer leeft en dat de tribune vol zat. Lof voor DCE en tot zover ook direct de veren, want die hebben ze al genoeg gehad. En nu? Nu is het stil. Kwamen vorig jaar na de eerste DCE-finals de reacties en discussies massaal op gang, nu is het stil. In ieder geval lekker rustig, maar ook wel een beetje vreemd. Zit iedereen nog bij te komen? Denkt niemand na over de toekomst? Oke, laat ik dan maar een poging wagen.Ik praat constant over de DCE-finals, maar het was natuurlijk een gezamenlijk-evenement van de DCE-finals en de NK-show. Tja, en of dat nou zo'n succes was? Zo liep showband Antonius daar toch wel een beetje verloren achter op dat veld te marcheren, terwijl het (overwegend drumcorps-) publiek massaal op weg was naar de kantine om koffie te halen. Je kan het ook positief bekijken. Ik had Antonius nog nooit gezien, sterker nog: ik had er nog nooit van gehoord. En dankzij de samenwerking tussen DCE en de NK-show heb ik dat showtje toch effe lekker meegepikt. Het is een manier om drumcorps fans in aanraking te laten komen met het meer traditionele werk.

Het was goed om te zien dat deze twee evenementen werden samengevoegd, want in eerste instantie zouden de DCE-finals en de NK-show op dezelfde dag in twee verschillende steden worden gehouden. Maar aan de andere kant was het wel een beetje krampachtige samenwerking. En dus ben ik erg benieuwd naar de ervaringen, verslagen, wijze lessen en conclusies die we uit dit experiment kunnen trekken. Met als hamvraag natuurlijk: Wordt dit vervolgd? Of gaat ieder weer z'n eigen weg, staat de helft volgend jaar weer in Helmond en de andere helft in Den Haag.

Welnu, die hamvraag blijft opmerkelijk genoeg onbeantwoord. Wellicht is het nog wat vroeg, maar toch, een maand na de finals mogen de corpsen toch weleens weten of dit samenwerkingsverband, waar vooraf een hoop om te doen is geweest, is bevallen. Nou, bij de diverse muziekbonden die dit evenement allemaal hebben mogelijk gemaakt hoef je daarvoor niet aan te kloppen. Ik heb effe een rondje langs de sites gedaan, maar daar word je niet vrolijk van.

Laten we beginnen met de sprankelende site van de NFCM (een overkoepelende muziekorganisatie). Na veel klik-werk kan ik de scores van die dag wel achterhalen, maar wat ze er van vonden? Een verslagje, al is het maar kort... Of was er helemaal niemand aanwezig van deze organisatie? En dan de site van de KNFM, aha daar lees ik het volgende: "De organisatie van dit evenement was dit jaar door de drie landelijke muziekorganisaties gedelegeerd aan de NFCM. Wij hebben de organisator verzocht ons in het bezit te stellen van de officiële uitslagen van 25 september jl. Het Algemeen Bestuur van de KNFM moet tot haar teleurstelling meedelen dat de organisator van het NK Show 2004 de KNFM nog steeds niet heeft geïnformeerd over de officiële uitslagen van de NK. Wij kunnen derhalve onze leden niet met deze informatie dienen." Heerlijk, wijzen naar de ander. Maar wat vond de KNFM zelf van dit "unieke" evenement? Of was er ook niemand van de KNFM aanwezig? DCE bericht natuurlijk wel uitgebreid over het evenement, maar ook van DCE zou ik graag willen weten hoe ze nu verder willen, of weten ze het nog niet?

De afgelopen maanden is regelmatig benadrukt dat de samenwerking op 25 september tussen DCE en NK-show is gebaseerd op éénmalige afspraken. En als ik al het voorgaande lees heb ik niet het idee dat de bonden overspoelen van enthousiasme. Dusssss, wat nu? Je kan denken: dat zien we dan wel weer, maar het heeft wél gevolgen voor onze competitie. Gaat DCE het weer zelf regelen, inclusief eigen juryteam. Gaan de voormalige NK-show-deelnemers daar mee akkoord of houden die toch weer vast aan hun Nationaal Showreglement. Gaat hierdoor de NK-show weer z'n eigen evenement houden? Wat wordt de rol van Unisono, die afgelopen finals het juryteam faciliteerde? Vragen, vragen en nog eens vragen.... De antwoorden zullen geleidelijk doorsijpelen en ik voorspel: we verkeren nu in de stilte voor de storm. Einde serieus columnpie.

a.p.